Enduro tour in Georgia Bakuriani

During the Enduro tour in Georgia, on the way from Tbilisi to Bakuriani